Tomokazu Harimoto Crashes Out on Day 1 of Seamaster T2 Diamond 2019 Malaysia