Day 3 Round Match 3 – HARIMOTO Tomokazu vs SHIBAEV Alexander