Day 3 Match 23 Report – FAN Zhendong vs. LIN Gaoyuan