Day 3 Match 21 Report – ZHU Yuling vs. SUN Yingsha