Day 2 Match 11 Report – FENG Tianwei vs. Miu HIRANO